اخبار
حضور شرکت سیگما در نمایشگاه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان
برگزاری همایش توسعه دهندگان وب ایران با همکاری شرکت سیگما
گوگل به شناسایی کنندگان حفره‌های امنیتی Chrome جایزه نقدی داد.