اخبار
برگزاری همایش توسعه دهندگان وب ایران با همکاری شرکت سیگما
گوگل به شناسایی کنندگان حفره‌های امنیتی Chrome جایزه نقدی داد.
دسترسی ایرانیان به بخش توسعه دهندگان اندروید آزاد شد.
شبکه ملی اطلاعات دسترسی کاربران را محدود نمی‌کند.