• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

گزارش ساز (Report Builder)

به کمک گزارش ساز سیگما می توان انواع گزارش های جدولی و نموداری ساده و پیشرفته یک سازمان یا شرکت را تحت وب و بر اساس بانک های اطلاعاتی ایجاد شده با برنامه ساز و مدیریت فرآیندهای سازمان طراحی و تولید نمود.
  • امکان ایجاد گزارشات متنی و نموداری روی رکوردهایی که از طریق فرم ثبت شده اند

  • امکان ایجاد گزارشات متنی یک سطحی

  • امکان ایجاد گزارشات متنی چند سطحی و استفاده از موجودیت های پدر و فرزند در گزارش و عملکردهای تعداد، مجموع، میانگین

  • امکان ایجاد فیلدهای محاسباتی شامل -تعداد، معدل، امکان محاسبات ریاضی و...

  • بر روی فیلدهای گزارش امکان تعریف فیلتر وجود دارد

  • امکان ایجاد فیلدهای شرطی Pivot

  • امکان ایجاد گزارش های ستونی و تعیین سطر و ستون آن

  • امکان ایجاد گزارش های دایره ای


تصاویر پورتال