• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
1395/2/28 سه شنبه
شرکت ایرانسل
سیستم های الکترونیکی پیاده سازی شده به درخواست شرکت ایرانسل
سیستم HR (دو زبانه) ، نرم افزار های کاربردی سیستم راهنمای تعرفه ها (دو زبانه)، سیستم انتقادات و پیشنهادات (دو زبانه)، سیستم نمایندگان فروش (دو زبانه)، سیستم توزیع کنندگان (دو زبانه)، سیستم مناطق تحت پوشش (دو زبانه)، سیستم تیکتینگ
بيشتر
تصاویر پورتال