• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
1395/2/28 سه شنبه
شهرداری کرج
سیستم درخواست مجوز قطع، جابجایی و هرس درختان شهرداری کرج

شهرداری کرج جهت ارتقاء سطح خدمات به عموم مردم، سیستم درخواست مجوز قطع، جابجایی و هرس درختان را راه اندازی نموده است ، در این سیستم افراد درخواست مجوز قطع، جابجایی و هرس درختان را با ذکر دلیل ارسال نموده و مسئولین نیز پس از بررسی پاسخ آنها را ایمیل می کنند.


بيشتر
تصاویر پورتال