• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

در سیستم هیات عالی نظارت معاونت توسعه ریاست جمهوری این امکان وجود دارد که مسئول هماهنگی هیات های مورد نظر خود را در سیستم ثبت نموده و برای هر هیات عضوهای مورد نظر را مشخص نماید. پس از ثبت اطلاعات هیات و اعضای هیات، اطلاعات به کارشناس ارسال می شود. پس از بررسی کارشناس اطلاعات به مدیریت ارجاع داده می شود. لازم به ذکر است در هر مرحله بررسی، اگر اطلاعات رد شود به دبیرخانه انتقال داده می شود و نتیجه آن در صورت تایید برای بازبینی به کارشناس و مدیر ارجاع داده می شود. در این سامانه امکان تعطیل کردن یا منحل کردن هیات نیز وجود دارد و اعضا قادرند که در صورت نیاز استعفای خود را در سیستم ثبت نمایند.بيشتر
تصاویر پورتال